Večstanovanjski objekt Kranj

Opravljena dela: Sanacija strehe s kritino Bramac

Leto izdelave: 2004

Podrobnosti: Kritina Bramac

           

nazaj