Stanovanjski objekt Vodice

Opravljena dela: Izdelava lesene konstrukcije in krovsko kleparska dela

Leto izdelave: 2009

Podrobnosti: Vgrajevanje Velux oken

           

nazaj