Stanovanjski objekt Ljubljana

Opravljena dela: Izdelava lesene konstrukcije in krovsko kleparska dela

Leto izdelave: 2009

Podrobnosti: Kleparska dela, pločevina Raizing

           

nazaj