Stanovanjski objekt Cerklje

Opravljena dela: Izdelava ostrešja, izdelava zračnega kanala.

Leto izdelave: 2002

Podrobnosti: Kleparski izdelki Al pločevina, kritina Bramac.

           

nazaj