Poslovno-stanovanjski objekt Kamnik

Opravljena dela: Izdelava ravne strehe Bauder.

Leto izdelave: 2010

           

nazaj